ตั้งให้เราเป็นเว็บแรกที่คุณเลือก เก็บเราไว้เป็นเว็บโปรด
สมัครสมาชิก ได้มากกว่าที่คุณคิด เข้าสู่ระบบ
ดู: 29758
ตอบกลับ: 66

มีดหมอ

[คัดลอกลิงก์]


มีดหมอหลวงพ่อเดิม
“มีดหมอหลวงพ่อเดิม” หลวงพ่อเดิมท่านสร้างมีดหมอ ตามตำราหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล ซึ่งหลวงพ่อเทศ ท่านได้รับสร้างขึ้นตามตำราของหลวงขำ วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ตำราเล่มนี้หลวงพ่อเดิม ท่านเรียนมาพร้อมหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เหตุที่หลวงพ่อเดิม ท่านสร้างมีดหมอเพื่อสำหรับพกติดตัวเพราะสมัยก่อนมีบุคคลประพฤติตัวเป็นอันธพาลมีวิชาอาคมต่างๆท่าจึงทำออกมาเพื่อให้ลูกศิษย์และคนต่างๆไว้ป้องกันตัวส่วนผสมที่สำคัญของมีดหมอคือ- 1. ตะปูสังขวานร เป็นตะกั่วอ่อนที่ยึดเครื่องไม้ในอุโบสถแทนตะปูเนื้ออ่อนมากหักงอได้ว่ายเมื่อหลวงพ่อไปสร้างอุโบสถใหม่รื้อของเก่าออกก็เก็บตะปูสังขวานรนี้มา เพราะโบราณถือว่าได้ผ่านการสวดพระปาฏิโมกข์เป็นประจำ เป็นวัตถุอาถรรพณ์อย่างหนึ่ง 2. ตะปูโลงผี ที่สัปเหร่อเผาแล้วเก็บเอาไว้ พร้อมกับเหล็กทิ่มผี เขาจะนำมามอบให้กับหลวงพ่อไว้ทำมีดหมอ 3. บาตรแตกชำรุด ถือเป็นอาถรรพณ์วัตถุอย่างหนึ่งหลวงพ่อจะลงอักขระแทนแผ่นยันต์ 4. เหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กที่ดีที่สุดในสมัยโบราณ ใช้ทำดาบออกศึก ส่วนผสมที่กล่าวมานี้หลวงพ่อจะส่งให้ช่างตีมีดหลอม ผสมกับเหล็กของช่างตีมีดเมื่อตีออกมาแล้วให้หลวงพ่อกำกับพระเวทย์ ดังนั้นในมีดหมอของหลวงพ่อจึงมีส่วนผสมนี้ทุกเล่มหลังจากนั้นส่งไปทำด้ามแล้วส่งกลับมาที่วัดนำอิทธิวัสดุที่หลวงพ่อกำหนดใส่ด้ามมีดดังนี้ 1. ผงอิทธิเจ หลวงพ่อลงผงอิทธิเจเอง ปลุกเสกจนดีแล้ว ดีทางคงกระพันและภูตผีปีศาจคร้ามเกรง 2. เส้นเกษา(ผม) ของหลวงพ่อที่ปลงในวันขึ้น 15 ค่ำ แล้วรวบรวมไว้ 3. ตะกรุดสามกษัตริย์ ตะกรุดนี้ไม่ได้ม้วน เป็นแผ่นเงิน ทอง นาก ลงอักขระเล็ก ว่าๆ อุทธัง อัทโธ ตัดพอดีกับความยาวของสันมีดเมื่อบรรจุวัสดุเหล่านี้เสร็จจึงปิดด้ามด้วยครั่ง ผสมกวาพิเศษ แล้วจึงปลุกเสกต่อไป ช่างตีมีดของหลวงพ่อที่ขึ้นรูป ได้สวย มี 2 คน คือ ช่างฉิมบ้านโคกไม้เดน และช่างไข่ อยู่ที่พยุหะศีรี และฝีมือของช่างทั้งสองมีข้อแตกต่างดังนี้- 1. ช่างฉิม ใบมีดของ ช่างฉิม นั้นตีได้อ่อนช้อย รูปลักษณะทั่วไปเรียกว่ารูปปลาหมอ คือตรงโคนที่ติดกันกั่นจะขนานกันและบานออกตรงส่วนที่ออกไปทางปลายโค้งแล้วเรียวเข้าหากัน ปลายมีดปลายโค้งงอนขึ้น ปลายแหลมคล้ายปากปลาหมอ โค้งขึ้นด้านบน 1.1 ลายเสมาใบโพธิ์ ตอนล่างที่ติดกับกั่นนั้นจะเป็นใบเล็ก และแกะกนกยาว กว่าช่างไข่ 1.2 ลายคุมสันมีด คือลายร่องเลือด(สำหรับมีดที่ต้องทำลายร่อง เพราะเวลาแทงแล้วจะได้ชักมีดออกได้สะดวก) และเพื่อความสวยงาม ลายนี้ของช่างฉิม อยู่ห่างสันมีดมากกว่าช่างไข่ ปลายร่องนั้นจะมีลักษณะดอกไม้บาน สวยงามมาก 1.3 สันมีดของช่างฉิมจะตีมีดให้เป็นสันปลาหมอ กล่าวคือให้ดูครีบหลังของปลาหมอว่าจะเป็นสัน นั่นคือเป็นการเปรียบเทียบสันปลาหมอให้เข้าใจง่ายขึ้น ให้ดูที่สันมีด ตอนปลายมีดของช่างฉิมจะเอียงจากด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหาตรงกลาง ทำให้เกิดเป็นเส้นทิว เล็กๆบางๆ ขึ้นเป็นสัน จึงเรียกว่าสันปลาหมอ ของปลอมถึงทำได้ก็หนาปึก และจงใจทำ รูปแบบดังกล่าวนี้ช่างฉิม แกเป็นผู้คิดค้นขึ้นเอง และทำเลียนแบบได้ยากมาก 2. ช่างไข่ ใบมีดของช่างไข่นั้นตีขนานกันตั้งแต่โคนมีดตรงกันจนถึงปลายมีด หากพิจารณาดูแล้ว จะไม่ได้ป้องออกเหมือนมีดของช่างฉิม ปลายมีดของช่างไข่งอนขึ้นมากกว่าช่างฉิม ลักษณะคล้ายปลีกล้วย 2.1 ลายเสมาใบโพธิ์ ตอนล่างที่ติดกับกั่นนั้น ของช่างไข่จะโตกว่าช่างฉิม เกือบเต็มใบทีเดียว ลวดลายละเอียดกว่าช่างฉิม 2.2 ลายคุมสันมีด จะอยู่เกือบติดสันมีด ตอนปลายจะหยาบกว่าช่างฉิม ไม่เหมือนดอกไม้บาน 2.3 สันมีดของช่างไข่เป็นเส้นขนานธรรมดา ซึ่งแยกเด็ดขาดออกจากช่างฉิมและสันมีดของช่างไข่จะหนากว่าของ ช่างฉิม ฉะนั้นของฝีมือที่ออกอาละวาดอยู่ในตลาดขณะนี้ จึงมักทำปลอมมีดของช่างไข่มากกว่า ช่างฉิม 3. มีดหมอของหลวงพ่อเดิม แบ่งออกเป็น 3 ยุคด้วยกัน ดังนี้ 3.1 ยุคต้น ยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนลงตัว ฉะนั้นผู้ที่ต้องการมีดต่างคนต่างออกแบบกันขึ้นมาเอง แล้วจึงให้ช่างเหล็กตีให้ เสร็จแล้วก็ทำปลอกมีดให้พอดีกับมีด แล้วจึงนำไปให้หลวงพ่อเดิมท่านปลุกเสกให้ แต่เท่าที่เคยพบเห็นส่วนใหญ่จะมีลักษณะ ด้ามไม้ ฝักไม้ ปลอกมีดมักจะทำด้วยเหล็ก โลหะ โรปิเนียม ทองเหลือง ดีบุกก็มี ส่วนแหมรัดฝักมีด ก็ใช้โละชนิดเดียวกัน แต่บางครั้งเคยพบถักด้วยหวาย เก้าเส้น เจ็ดเส้น ลักษณะการขึ้นหวายสวยงามมาก แต่ก็พบน้อยมาก 3.2 ยุคกลาง กล่าวคือได้มีการพัฒนามาจากยุคต้น ซึ่งในยุคนี้มีดหมอได้มีลักษณะค่อนข้างลงตัวมากขึ้น 3.3 ยุคปลาย เป็นยุคที่ประชาชนมีความต้องการมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมากขึ้น เมื่อมีความต้องการเช่าหาจำนวนมาก กรรมการวัดหนองโพจึงได้ไปติดต่อว่าจ้างช่างที่พยุหะคีรีให้ทำการตีมีดส่งมาที่วัดหนองโพ ซึ่งช่างที่ทำมีดในยุคนี้มี ช่างฉิม ช่างไข่ ช่างสอน และช่างแม้น 3.3.1 ช่วงแรก ใบมีดจะเป็นรูปนาคสมพงษ์หรือลายนาคเกี้ยว 3.3.2 ช่วงกลาง การแกะสลักลายบนใบมีด มักนิยมลายในเสมา 3.3.3 ช่วงปลาย การแกะสลักบนใบมีดได้พัฒนาต่อมาเรื่อยๆ เป็นลายเทพพนม ลายน่องสิงห์ ลายกนกผีเสื้อ ซึ่งมีปากกาที่นิยม กันในยุคปัจจุบันนี้ก็อยู่ยุคปลายเช่นกัน 4. วิธีใช้มีดหมอของหลวงพ่อเดิม 4.1 ป้องกันคุณไสย เวลาพกติดตัวไม่ต้องกลัวถูกระทำย่ำยี 4.2 ป้องกันศัตรูหมู่มารร้าย เป็นมหาอำนาจ เมตตา แคล้วคลาด และมหาอุตม์ 4.3 ขับภูตผีปีศาจ ที่เข้าสิงคนธรรมดา หรือมีผู้ปล่อยมาเข้าสิง 4.4 อาราธนาแก้คุณไสย หรือแก้เสนียดจัญไรต่างๆตลอดจนฝันร้าย 4.5 แก้อาถรรพณ์ความคงกระพันต่างๆของคู่ต่อสู้ 4.6 ด้ามงานั้น อาราธนาฝนกันฝาละมีหม้อดินด้วยน้ำล้างใบมีด แก้พิษสัตว์กัดต่อย 4.7 ป้องกันอสรพิษ สัตว์ที่มีพิษต่างๆ 4.8 มีดหมอของหลวงพ่อเดิม ไม่ทำอันตรายลูกศิษย์สำนักเดียวกัน 4.9 บูชาไว้กับบ้านป้องกันอัคคีภัย และโจรผู้ร้าย จะรู้ตัวก่อนถ้าภัยมา 4.10 เมื่อไปต่างถิ่นหรือต่างบ้าน หรือนอนกลางป่า ให้เอามีดหมอของหลวงพ่อขีด ขมาต่อแม่ธรณี ขีดไปรอบๆตัว จะไม่มีสิ่งใดเข้ามาทำอันตรายได้เลย 4.11 หากเดินทางน้ำ กลัวอันตรายจะมี ให้คาบมีดไว้ในปาก หรือเอามีดโบกน้ำนำหน้าไปจะปลอดภัย 4.12 เมื่อไปต่างถิ่น จะกินอาหาร แต่ไม่แน่ใจว่ามีพิษหรือไม่ ให้ใช้ด้ามมีดจุ่มลงในอาหาร ถ้ามีพิษงาจะเป็นสีดำ ถ้าเผลอกินอาหารเข้าไปแล้ว ให้เอามีดออกจากฝัก แกว่งลงในแก้วน้ำกิน ทำให้ทุเลาหาหมอได้ทัน 4.13 เมื่อฝีร้ายมีอาการกลัดหนอง เอปลายมีด วนเป็นวงกลมเบาๆรอบหัวฝี ระลึกถึงหลวงพ่อก็จะหาย 4.14 เมื่อถูกคุณ(ลมเพลมพัด) ให้เอามีดของหลวงพ่อทำน้ำมนต์กินเข้าไป แล้วเอาปลายมีดไล่ก้อนที่บวมนั้น ถ้าเป็นคุณที่ถูกปล่อยมาจะหนีมีดหลวงพ่อ ถ้าไม่ มีอาการอะไร ก็แสดงว่าว่าบวมตามธรรมชาติ 5. ข้อห้ามประจำของมีดหมอหลวงพ่อเดิม 5.1 ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต นอกจากป้องกันตัวเท่านั้น 5.2 ห้ามนำมีดไปใช้ในทางที่ผิด เช่นรังแกคนอื่น หรือปล้นฆ่าก่อความเดือดร้อน 5.3 อย่าเป็นชู้กับเมียคนอื่น 5.4 ถ้าไม่จำเป็นอย่าให้สตรีที่รอบเดือนถูกมีดของหลวงพ่อ เพราะเส้นเกศาและผงอิทธิเจเป็นปรปักษ์กับของต่ำอย่างแรง 5.5 ห้ามทำร้ายศิษย์สำนักเดียวกัน


ที่มา http://prasiamgroup.myreadyweb.com/article/topic-10364.html
 เจ้าของ| โพสต์ 2014-2-24 12:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด


"มีดหมอหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล" เป็นเครื่องรางของขลังที่หลวงพ่อรุ่งท่านได้บรรจงจัดสร้างเอาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินให้ลูกหลานได้เก็บรักษาไว้ป้องกันภัยอันตรายที่จะเข้ามาถึง หลวงพ่อรุ่งท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อเดิม ท่านอายุแก่กว่าหลวงพ่อเดิม 11 ปี และท่านก็เป็นผู้ริเริ่มสร้างมีดหมอขึ้นมาก่อนเป็นลำดับแรก หลวงพ่อเดิมท่านรู้เข้าก็มาเที่ยวที่วัดหนองสีนวล และมาศึกษาวิชาการทำมีดหมอจากหลวงพ่อรุ่ง และนำกลับไปทำของท่านบ้างที่วัดและเริ่มโด่งดังกันมาเป็นลำดับ แต่มีดหมอของหลวงพ่อรุ่งท่านทำไว้น้อยและหายากกว่าของหลวงพ่อเดิม แต่ราคาไม่สูงนัก แต่พุทธคุณเหมือนกันทุกประการครับบางท่านก็ตีและเล่นหากันเป็นหลวงพ่อเดิมไปเลยเพื่อจะได้ราคาที่สูงกว่าครับ ท่านที่รักเครื่องรางไม่ควรพลาดครับ

สำหรับวิธีการใช้คือ
1. ป้องกันคุณไสยเวลาติดตัวอยู่ไม่ต้องกลัวใครกระทำย่ำยีแต่อย่างใด
2. ป้องกันตัวเองจากศัตรูหมู่ร้าย เป็นมหาอำนาจ เป็นเมตตา เป็นแคล้วคลาด เป็นมหาอุตม์
3. ขับภูตผีปีศาจที่เข้าคนธรรดา หรือมีผู้ปล่อยมาให้เข้าสิง
4. อาราธนาทำน้ำมนต์แก้คุณไสย หรือแก้เสนียดจังไรต่างๆ ตลอดจนฝันร้าย
5. แก้อาถรรพณ์ความคงกระพันต่างๆ แม้จะสักยันต์ใดหรือกินว่าน หรือมีของดีตามธรรมชาติ เมื่อโดนมีดหมอของหลวงพ่อจะคลายเหนียวทุกทีไป นักเลงสมัยก่อนกลัวมีดหมอของหลวงพ่อกันนัก เพราะถูกทีไรเป็นเปื่อยยุ่ยไม่คงทน
6. ด้ามงานั้นอาราธนาฝนกับฝาละมีหม้อดิน ด้วยน้ำล้างใบมีดจะแก้พิษสัตว์กัดต่อยได้ ทาบริเวณที่ถูกสัตว์กัดต่อย
7. ป้องกันอสรพิษ สัตว์มีพิษ ทั้งหลาย เมื่อมีมีดหมอของหลวงพ่อติดตัว ตลอดจนเขี้ยวงาต่างๆ
8. มีดหมอหลวงพ่อไม่ทำอันตรายกับผู้ที่มีมีดหมอเหมือนกัน เป็นการป้องกันการที่ลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันทำร้ายกัน
9. บูชาไว้กับบ้านป้องกันอัคคีภัย และโจรภัย อาราธนาแล้วมีอันตรายจะรู้ตัวก่อนทุกทีไป
10. เมื่อไปต่างถิ่นหรือต่างบ้าน หรือนอนกลางดินกลางทรายในป่า ให้เอาปลายมีดของหลวงพ่อกล่าวขอขมาแม่พระธรณี แล้วขีดวางลงไปเป็นรูปเหลี่ยมหรือรูปวงกลมรอบๆตัวของผู้ที่พักนอน มดและสัตว์จะไม่มาใกล้ รวมทั้งกันภูตผีปีศาจด้วย
11. เมื่อจะไปทางน้ำกลัวอันตรายจากสัตว์เช่น จระเข้ หรือสัตว์ร้ายอื่นๆ เช่นผีพราย ปลาไหลไฟฟ้า ให้ชักมีดออกจากฝักคาบไว้ในปากเวลาข้ามน้ำ หรือคาบทั้งฝักก็ได้ หรือเอามีดโบกน้ำนำหน้าไปจะปลอดภัย
12. เมื่อฝีร้ายอาการกลัดหนอง ปวดร้าว ทรมาน หรือเพิ่งเริ่มเป็นให้ใช้มีดหมอของหลวงพ่อ เอาทางปลายแหลมวนเบาๆ เป็นวงกลมรอบๆหัวฝีระลึกถึงหลวงพ่อแล้วเป่าลมกำกับด้วย ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นจะยุบหาย ถ้าเป็นมากกลัดหนอง ให้วนด้วยปลายมีดแล้วยกมีดหมอเหนือหัวฝีกลั้นใจทำการผ่าหัวฝีบนอากาศเหนือผิวหนัง กรีดอากาศไปมาสลับกันแล้วเป่าลมระลึกถึงหลวงพ่อ ฝีจะแตกภายใน 3 วันและไม่เป็นพิษแต่อย่างไร
13. เมื่อไปต่างถิ่นจะไปกินอาหารแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีพิษหรือไม่ ให้เอาด้ามมีดหมอของหลวงพ่อจุ่มลงไปในอาหารเสียก่อน เป็นการป้องก้น ถ้างามีสีดำอย่ากิน ในกรณีที่กินเข้าไปแล้วมีอาการแสลง ให้นำมีดหมอของหลวงพ่อออกจาฝัก อาราธนาถึงหลวงพ่อแกว่งลงไปในขันน้ำ แก้วน้ำ หรือภาชนะอื่นใด ใส่น้ำดื่มกินเข้าไปจะแก้ยาเบื่อ ยาสั่งได้ ถ้าเป็นยาพิษจะลดกำลังลงพอหาหมอแก้ไขได้ทันที
14. เมื่อถูกคุณ(ลมเพลมพัด) เรียกว่าปล่อยมาตามอากาศ ทำให้มีอาการบวมตามตัว เป็นลูกๆ เดี๋ยวบวมที่โน่น เดี๋ยวบวมที่นี่ ให้เอามีดหมอหลวงพ่ออาราธนาทำน้ำมนต์ระลึกถึงบารมีของหลวงพ่อกินเข้าไป แล้วจึงเอามีดหมอออกจากฝัก ไล่ก้อนที่บวมนั้นตั้งแต่บริเวณต้นที่บวมถ้าเป็นคุณที่ถูกปล่อยมาก้อนบวมนันจะเคลื่อนหนีปลายมีดหลวงพ่อเดิม ให้ไล่ปลายมีดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไปสุดที่ปลายมือ หรือปลายเท้า จะออกไป แต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แสดงว่าไม่ใช่คุณที่เขาปล่อยมาแน่ แต่เป็นบวมธรรมดา ไม่ช้าก็หาย (ในกรณีนี้ต้องเป็นมีดหมอของหลวงพ่ออย่างแท้จริง ถ้าไม่แท้ก็จบแห่กัน เพราะไม่มีอานุภาพ ก่อนใช้มีดหมอของหลวงพ่อควรใช้คาถาอาวุธ 5 ประการทุกครั้งกำกับด้วย)
"สักกัสสะวชิราวุทธัง เวสสุวันนะสะคะธาวุทธัง อาฬาวะกะสะธุสาวุทธัง ยะมะสะนัยนาวุทธัง ณารายยะสะจักกะราวุทธัง ปัญจอาวุทธานัง เอเตสังอานุภาเวนะ ปัญจะอาวุธธานังภัคคะภัคขา วิจุณนัง วิจุณาโลมังมาเมนะ พุทธะสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฐาหิ ซึ่งพระคาถานี้รวมอาวุธห้าประการที่ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์คือ
วชิราวุธ..อาวุธประจำกายพระอินทร์ที่ปราบมารร้ายและอสูร
ไม้เท้า...(กระบอง)ที่ยันกายขององค์ท้าวเวสสุวรรณ อันเป็นเจ้าแห่งภูตผีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผีอะไรต้องเกรงกลัวท่านท้าวเวสสุวรรณทั้งนั้น
ผ้าแดง...ของอาฬาวะกะยักษ์ ที่พ่ายแพ้แก่บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ้าแดงนี้เป็นอาวุธที่ร้ายแรงตามที่โบราณกล่าวว่าถ้าผ้าผืนนี้ตกลงบนพื้นพิภพแห่งใดจะไหม้เป็นจุณและปลูกอะไรไม่ขึ้นจนตลอดกาล
นัยเนตร...ของท่านพญายมราช ที่เพ่งแล้วภูตผีทั้งหลายจะมอดไหม้ไปเป็นจุลมหาจุล
กงจักร...ของพระนารายณ์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่ากงจักรของพระนารายณ์นี้ปราบได้ทั้งสวรรค์ อสูร และใต้บาดาล มีอิทธิฤทธิ์มากมายเหลือคณานับ…เมื่อหลวงพ่อได้อัญเชิญความศักดิ์สิทธิ์ของอาวุธทั้ง 5 ประการ ด้วยอำนาจอาคม และไสยวิธีมาสถิตย์ในมีดหมอของหลวงพ่อก็ย่อมวางใจได้ว่า ต้องทรงอำนาจในทางปราบมารร้าย ภูตผีปีศาจอำนาจฝ่ายต่ำ การกระทำย่ำยี และป้องกันอันตรายจากมนุษย์และสัตว์โลกได้อีกด้วย

ที่มา http://nakhonsawanit.blogspot.com/2013/04/blog-post_2236.html
 เจ้าของ| โพสต์ 2014-2-24 12:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด


มีดหมอหลวงพ่อกวยแห่งวัดโฆสิตาราม เมืองสรรค์บุรี จ.ชัยนาท นับเป็นครื่องรางของขลังระดับสุดยอดในตำนานมีดหมอของไทยเล่มหนึ่งทีเดียวที่ผู้คนต่างแสวงหาหลวงพ่อกวย ท่านได้สร้างมีดหมอไว้หลายวาระด้วยกัน โดยยุคแรกๆนั้นจะเป็นมีดด้ามแกะเป็นพระปิดตาและแกะเป็นรูปเศียรพระฤาษี ทั้งสองแบบที่กล่าวมาเป็นมีดหมอด้ามงาฝักไม้ ซึ่งปัจจุบันหาดูยาก ที่สำคัญมีอานุภาพเข้มขลังประดุจศาสตราวุธของเทพเจ้ามีดหมอหลวงพ่อกวยนั้นท่านกล่าวกันว่ามีความศักดิ์สิทธ์ยิ่งนัก..ฟันไม่เข้า กันผีไล่ผี แก้คุณไสย์ขนาดปืนยังยิงไม่ออกเลยทีเดียวครับมีดหลวงพ่อกวยนี้โด่งดังมากมีประสบการณ์ไล่ผีเข้าคนได้อย่างชะงัดนักแลโดยมีเรื่องเล่าว่าแค่อัญเชิญมีดหมอของท่านเดินเข้าไปใกล้คนที่ถูกผีสิง(แม้ยังไม่ได้ถอดมีดจากฝัก)...ผีก็ร้องลั่นบอกกลัวร้อนมากและออกจากร่างนั้นในทันที
มีดหมอเล่มที่ลงให้ชมนี้ เจ้าของเดิมท่านได้รับมาจากมือหลวงพ่อกวยโดยตรงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒เป็นลักษณะมีดแบบด้ามและฝักทำจากไม้งิ้วดำ มีเหล็กรัดปลอก ใบมีดยาว ๕นิ้ว เป็นเหล็กซึ่งบางส่วนสีออกเหลือบเขียวคล้ายสีปีกแมลงทับ...มีรอยสลักจารลึกคมชัดที่ใบมีด ที่พิเศษมากคือหลวงพ่อกวยท่านเมตตาจารที่ปลอกอย่างละเอียดมากด้วย(ตามรูป) เท่าที่ผมตรวจดูจะเป็นยันต์และคาถาที่หลวงพ่อท่านมักใช้จารเครื่องรางของขลังเสมอ สภาพยังเดิมๆสมบูรณ์อยู่มากเลยครับสำหรับมีดเล่มนี้ พิจารณาจากรูปแบบแล้วจะเป็นมีดหยุหะคีรีอันลือชื่อนั่นเอง ที่ด้านหนึ่งเป็นลายนาคเกี้ยว โดยบริเวณที่ใต้ปากนาคมักมีตอกอุและอีกด้านจะเป็นคาถามงกุฎพระเจ้า โคนลงด้วยยันต์พระเจ้าอมโลกตามแบบมีดหมอของหลวงพ่อเดิมที่เห็นกันอยู่ทั่วไป

ที่มา http://www.watkositaram.com/forum/index.php?topic=10202.0
 เจ้าของ| โพสต์ 2014-2-24 12:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ประวัติการสร้างมีดหมอ ของ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

“ มีดหมอ ” ผู้ที่เรียนอาคมมาแล้วและตั้งตนเป็นหมอยาหรือไสยศาสตร์ จะต้องมีมีดหมอไว้เป็นอาวุธ
ประจำตัวอยู่เสมอ เพราะมีดหมอที่สร้างถูกต้องตามตำราทุกประการจะมีคุณวิเศษความศักดิ์สิทธิ์อยู่ใน
ตัวเองสูงค่ามาก และสามารถช่วยเหลือหมอไสยศาตร์ผู้นั้นให้สำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ตนเองทำลุล่วงได้
แต่หมอผู้นั้นจะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลและมีคุณธรรมด้วย
ย้อนอดีตกลับไปในปี พ.ศ. 2489 ได้มีชาวบ้านที่สนใจในวิชาอาคมอยากจะศึกษาวิชาเพื่อมาบำเพ็ญ
กุศลรักษาคนป่วยที่ถูกกระทำทางด้านคุณไสย ทั้งสามท่านจึงปวารณาตัวออกบวชในบวรพระพุทธศาสนา
คือ นายแหยม,นายทัต,นายเปี่ยม ทั้งสามท่านได้บวชอยู่ที่ วัดละหารไร่ ซึ่งมีหลวงปู่ทิม เป็นเจ้าอาวาส
ได้หมั่นศึกษาวิชาอาคมต่างๆ จากหลวงปู่ทิม จนมีความเชี่ยวชาญและได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่มาก
ทีเดียว   
     เมื่อหลวงปู่เห็นว่าทั้งสามท่านนั้นได้ศึกษาอาคมจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้ว หลวงปู่จึงมีความ
ดำริที่จะทำอาวุธไว้ประจำกายให้ศิษย์ของตนไว้ใช้ยามประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ ท่านจึงเอ่ยให้ พระเปี่ยม
,พระแหยม ไปหาวัสดุอาถรรพ์เพื่อที่จะได้นำมาสร้าง “ มีดหมอ ” ทำความปิติยินดีกับบุคคลทั้งสามเป็นอย่าง
มากที่หลวงปู่จะทำให้ พระเปี่ยมและพระแหยมได้เดินทางไปเสาะแสวงหาวัตถุอาถรรพ์ซึ่งมี ตะปู 7 ป่าช้า,
บาตรแตกที่วัดร้าง 7 วัด,ตะปูตอกโลงผีตายโหง,ตะปูสังขรวานร,เหล็กยอดปราสาท หามาให้ครบทั้งหมดจะ
ขาดสิ่งอื่นใดไม่ได้ เมื่อได้ครบแล้วหลวงปู่จึงกำหนดฤกษ์และวันที่จะตีใบมีด


ที่มา http://webboard.boonyapirat.com/index.php?topic=220.0
 เจ้าของ| โพสต์ 2014-2-24 12:14 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านได้จัดราชวัตรฉัตรธงตั้งศาลเพียงตาและวงสายสิญจน์รอบลานที่จะทำการหลอม
และตีใบมีดพร้อมทั้งหาเครื่องเซ่นครบตามตำราและตั้งเตาหลอมเพื่อใช้ตีใบมีด โดยมีพระเปี่ยมเป็นผู้ตี พิธีนี้
ได้กระทำโดยมีหลวงปู่คอยควบคุมและคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เมื่อตีใบมีดอาถรรพ์ได้ตามต้องการแล้ว
วัสดุอีกอย่างที่จะขาดไม่ได้เลยคือ ผมพรายกุมารหลวงปู่ได้กำหนดวันบรรจุผมพรายกุมารในด้ามมีดหมอชุดนี้ คือ วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือน 8 พ.ศ.2489
ซึ่งวันนั้นได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครูหลวงปู่ได้ทำการบรรจุผมพรายและลงอักขระบนใบมีดและด้ามด้วยตนเอง
ทั้ง 5 เล่ม เมื่อเสร็จพิธีแล้วท่านได้นำมีดหมอที่เสกมอบให้พระเปี่ยม,พระแหยม,พระทัต คนละเล่มทั้งกำชับ
ให้เก็บรักษาไว้ เวลาไปรักษาคนป่วยก็ให้ใช้มีดหมอนี้อาราธนาทำน้ำมนต์ได้

     ส่วนอีก 2 เล่มหลวงปู่ได้เก็บไว้ใช้ส่วนตัว 1 เล่ม และเล่มนี้ท่านได้เมตตาให้ผมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
พ.ศ.2515 ส่วนอีกเล่มหนึ่งผมได้สอบถามจากคนเฒ่าคนแก่จนทราบว่าหลวงปู่ได้มอบให้หลวงตาพูน ซึ่ง
อดีตเคยเป็นฆราวาสมีอาชีพเป็นสัปเหร่อไว้ป้องกันตัว

ที่มา http://webboard.boonyapirat.com/index.php?topic=220.0
 เจ้าของ| โพสต์ 2014-2-24 12:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด


คุณวิเศษมีดหมอนี้มีคุณวิเศษสูงมากเหนือที่จะคณานับ เท่าที่ผมได้ทราบมาจากท่านจึงรู้ว่ามีดหมอนี้
ความศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถปราบภูตผีปีศาจที่สิงสถิตอยู่ในที่ต่างๆ ได้ เพียงถือมีดเล่มนี้ไปในที่ที่เราเชื่อ
ว่ามีวิญญาณร้อยแอบแฝงอยู่ ผีร้ายที่ประสบรังสีของมีดหมอจะเกิดกลัวและหนีหายไปทันที และมีดหมอนี้
สามารถแก้การคงอยู่ของศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีหนังเหนียวทนทานแค่ไหนเมื่อเจอมีดหมอ
นี้จะยุ่ยทันที มีดหมอที่สร้างถูกต้องตามตำราจึงเป็นที่กวาดกลัวสำหรับผู้ที่เล่นของมาก ปกติแล้วเมื่อมีสนิม
จับบนตัวมีดต้องทำพิธีลับกันในโบสถ์ และอย่าให้สนิมบนตัวมีดตกลงไปในบ้านเพราะจะทำให้บ้านั้นมีเหตุ
การณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น มีดหมอของหลวงปู่ทิมนี้ถ้าใครมีและบูชาอยู่ในบ้านสามรถคุ้มครองคนและคุ้มครองบ้าน
ได้ และเมื่อติดไว้กับตัวจะเป็นมหาอุด,แคล้วคลาด,คงกระพันด้วย

    หลวงปูทิมได้สร้างมีดหมออกมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2518 พิธีนี้ได้สร้างมีดหมออก
มาเพียง 20 เล่ม มีเล่มใหญ่ 10 เล่ม,เล่มเล็ก 10 เล่ม ได้ใช้วัสดุอาถรรพ์เหมือนเดิมทุกอย่าง โดยใบมีดผม
ได้นำไปให้ช่าง จ.อยุธยาตี เมื่อช่างเห็นวัสดุที่ผมเตรียมมาถึงกับตกตะลึงและไม่ยอมตีให้เพราะกลัวจะเกิด
เภทภัยตามมาทีหลัง ผมจึงปรึกษา คุณมงคล นาคแพน ( ช่างทำโบสถ์ ) ดูว่านำไปตีที่ไหนดี คุณมงคลจึง
แนะนำผมว่า ควรจะเอาวัสดุอาถรรพ์เหล่านี้มาหลอมให้รวมเป็นก้อนเดียว เวลาไปตีมีดช่างเห็นจะได้ไม่กลัว
ซึ่งนับเป็นความคิดที่ไม่เลวทีเดียว เมื่อหลอมเสร็จแล้วผมได้นำไปให้ช่างตีมีดที่หนองบัว จันทบุรี ตีและก็ได้
ใบมีดมาตามต้องการที่มา http://webboard.boonyapirat.com/index.php?topic=220.0
 เจ้าของ| โพสต์ 2014-2-24 12:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด


สำหรับวัสดุอาถรรพ์ที่ผสมอยู่ในมีดเล่มนี้มี ตะปู 7 ป่าช้า,ตะปูสังขรวานร,บาตรแตก,เหล็กยอดปราสาท,
ตะปูตอกโลงผีตายโหง สำหรับตะปู 7 ป่าช้านี้ ผมและนายช่างมงคลไดไปเก็บด้วยตนเองแถวป่าช้าที่วัด
จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งวัดที่อยู่นอกเมืองยังมีการเผาแบบชาวบ้านอยู่ เมื่อได้วัสดุทั้งหมดตามต้องการแล้วผมจึง
นำไปใส่ในกระป๋องใบชาและเก็บไว้ในหลังรถเก๋งของคุณมงคลเพื่อที่นำไปให้หลวงปู่

   มีดหมอทั้ง 20 เล่มนี้ได้ทำการบรรจุผงพรายในวันที่ 30 มกราคม 2518 สำหรับใบมีดหลวงปูได้ให้ผม
เป็นผู้จารอักขระ ซึ่งผมยังจำได้ว่าคาถาที่ท่านให้จาร มีดังนี้

    “ สัพเพเทวา  ปีศาเจวะ  อาละวะกาทะโย  ปีจะคัดคัง  ตาละปัตตังทิสวา  สัพเพยักขา  ปวาวันเต  
สักกัสสะวชิราวุทหัง  เวสสุวรรณะ สะคะทาวุธธัง  อาละวะกัสสะ  ทุสาวุททัง  ยมะราชานะยะนา  
อุททังอิเมทิสวาสัพเพยักขา  ปะลันยันติ ”

     หลวงปู่ได้แจงให้ผมรู้ว่า พระคาถาที่ลงบนใบมีดนี้เรียกว่า “ คาถาอาวุธท้าวเวสสุวัณ ” ซึ่งท้าวเวสสุวัณ
นี้เป็นเจ้าแห่งผีทั้งหลาย ฉะนั้นถ้าใครมีมีดหมอที่ลงด้วยพระคาถานี้ภูตผีปีศาจจึงกลัวมีดหมอนี้มากและมั่นใจ
ได้เลยว่าเรื่องผีหรือใครที่โดนของ ถูกกระทำ,ถูกลมเพลมพัด สามารถใช้มีดหมออาถรรพ์นี้อาราธนานึกถึง
ครูบาอาจารย์ทำน้ำมนต์รักษาบุคคลที่ถูกคุณไสยเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน

   ในอดีตมีดหมอที่มีผู้นิยมมาก คือ มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์,มีดหมอหลวงพ่อกัน
วัดเขาแก้ว     จ.นครสวรรค์ และมีดหมอหลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยา ซึ่งมีดหมอแต่ละสำนักที่
กล่าวมานี้มีพุทธคุณศักดิสิทธิ์ตามทแต่จะนำไปใช้  ขอให้ผู้ใช้นำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร ไม่ควรนำไปใช้
ในทางที่ไม่ถูกเพราะอาจเกิดภัยตามมาภายหลังได้


                        พ.เด็กวัด  เพียรวิทย์ จารุสถิติที่มา http://webboard.boonyapirat.com/index.php?topic=220.0
 เจ้าของ| โพสต์ 2014-2-24 12:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด


ประวัติของมีดหมอ
ศาสตร์แห่งพระเวทย์ มนตราอาคมขลัง ที่ถือว่าเป็นสุดยอด ต้องยกให้กับสำนักตักศิลาเขาอ้อ พระเกจิอาจารย์ท่านใดก็ตามที่สำเร็จสรรพวิชาจากสำนักนี้ ก็ต้องนับได้ว่าเป็นเกจิอาจารย์ผู้เข้มขลัง และศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันนี้พระเกจิผู้สำเร็จและมีอาวุโสสูงสุดของสำนักเขาอ้อคือ “พระอาจารย์คล้อย อโมโน วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง ท่านเป็นหลานของ “พระอาจารย์เอียด”วัดดอนศาลา เจ้าตำหรับแห่งมหาเวทย์ มหายันต์อันโด่งดัง และได้รับถ่ายทอดสรรพวิชาจนเจนจบทั้งศาสตร์และศิลป์ตามตำรับตำรามาอย่างครบถ้วน ปีนี้พ่อท่านคล้อย ท่านจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น มหาเวทย์เขาอ้อ
มีดหมอมหาเวทย์ ท่านได้จัดสร้าง ขึ้นตามแบบฉบับสายเขาอ้อขนานแท้ ซึ่งมีลักษณะตรงตามตำราครูบาอาจารย์ ใบมีดมีลักษณเดือยไก่ลงอักขระมหามนต์สุดขลังเต็มทั้งสอง ด้าน ด้ามจับเป็นรูปองค์พ่อปู่มหาเวทย์ ปฐมบรมครูแห่งศาสตร์พระเวทย์มนต์โบราณ ชนวนมวลสารการสร้างนั้น พ่อท่านคล้อย ท่านรวบรวมมาจาก โลหะสำริดโบราณที่ขุดพบแถบภาคใต้ ดินแดนอาณาจักรศรีวิชัยในกาลก่อน แผ่นยันต์ที่ลงเหล็กจารพระคาถามหามนต์ พระมหายันต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามแบบฉบับเขาอ้อโดยแท้ มากกว่า 100 แผ่น แร่เหล็กไหลจากถ้ำต่างๆ หลอมหล่อรวมกันในมหาสิทธิโชคฤกษ์ ยามดีมหามงคลเพื่อให้ได้มาซึ่งมหาโลหะธาตุอันเข้มข้น เข้มขลัง ด้วยอาถรรพ์พลังศักดิ์สิทธิ์
มีดหมอมหาเวทย์ ปลุกด้วยมนต์คาถามหาคุณอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ผู้ที่ครอบครองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข กันการกระทำทั้งปวง ทั้งคุณไสย์มนดำ และอวิชาก็ไม่อาจที่กระทำย่ำยีอันตรายได้ อีกทั้งยังป้องกันภูติผีปิศาจ ราชทูตก็เกรงกลัวในบารมีและอนุภาพแห่ง มีดครูพ่อปู่มหาเวทย์ สุดยอดมีดครูที่ทรงอานุภาพ จัดสร้างโดยพ่อท่านคล้อย อโนโม...
ศาสตร์แห่งพระเวทย์ มนตราอาคมขลัง ที่ถือว่าเป็นสุดยอด ต้องยกให้กับสำนักตักศิลาเขาอ้อ พระเกจิอาจารย์ท่านใดก็ตามที่สำเร็จสรรพวิชาจากสำนักนี้ ก็ต้องนับได้ว่าเป็นเกจิอาจารย์ผู้เข้มขลัง และศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันนี้พระเกจิผู้สำเร็จและมีอาวุโสสูงสุดของสำนักเขาอ้อคือ “พระอาจารย์คล้อย อโมโน วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง ท่านเป็นหลานของ “พระอาจารย์เอียด”วัดดอนศาลา เจ้าตำหรับแห่งมหาเวทย์ มหายันต์อันโด่งดัง และได้รับถ่ายทอดสรรพวิชาจนเจนจบทั้งศาสตร์และศิลป์ตามตำรับตำรามาอย่างครบถ้วน ปีนี้พ่อท่านคล้อย ท่านจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น มหาเวทย์เขาอ้อ มีดหมอมหาเวทย์เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลอันเลื่องชื่อแห่งสำนักเขาอ้อ เกจิทั้งพระและฆราวาสล้วนแต่พกติดตัว เพื่อเสริมพุทธาคุณด้านการปลุกเสกและการปัดเป่าทั้งปวง อีกทั้งยังป้องกันภัยทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น สมัยก่อนมีดหมอเอาไว้ปราบอันธพาล ที่มักจะสักเสกอักขรยันต์จนตีฟันไม่เข้า หากเป็นอันธพาลนักก็ต้องใช้มีดหมอนี่หละปราบ ปราบทั้งคน และปราบทั้งภูติผีวิญญาณร้าย ที่มาระรานรังควานคน
พุทธคุณของมีดหมอนั้น ครอบคลุมร้อยแปดประการอาทิ
ป้องกันคุณไสย
ป้องกันตัวเองจากศัตรู
ขับภูติผีปิศาจที่เข้าสิง
แก้อาถรรพ์ความคงกระพันชาตรี
ป้องกันอสรพิษ และสัตว์เขี้ยวงาทั้งหลาย


ที่มา http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=200613.0
โพสต์ 2014-2-24 20:14 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ได้ขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยทำมีดหมอให้ ยังไม่ได้ไปรับเลยครับ
โพสต์ 2014-2-24 21:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากเห็นมีดหมอของหลวงปู่ครับ พร้อมประวัติการสร้างครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้